Bezpłatne badania diagnostyczne

Bezpłatne badania diagnostyczne

Większość podstawowych badań diagnostycznych, pozwalających na ustalenie charakteru występowania określonej choroby , czy dolegliwości, zakłady opieki zdrowotnej wykonują bezpłatnie. Bezpłatne badania diagnostyczne możemy zrobić w każdej pracowni ( laboratorium), która ma podpisany kontrakt z naszą przychodnią lub lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzem pierwszego kontaktu lub tzw. lekarzem rodzinnym. Jeśli badania chcemy wykonać w innym miejscu, np. przychodni prywatnej - musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia za nie z własnej kieszeni.

BEZPŁATNE BADANIA, wykonywane na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego to:

 • OB.
 • "pełna" morfologia krwi,
 • mocz - badanie ogólne i test paskowy,
 • cholesterol całkowity,
 • trójglicerydy + HDL
 • glukoza we krwi,
 • biliburina całkowita
 • ASPAT
 • ALAT
 • Wskaźnik protrombinowy,
 • Białko całkowite,
 • Kwas moczowy,
 • Hematokryt,
 • Retikulocyty,
 • Czas krwawienia,
 • Czas krzepnięcia,
 • Czas kaolinowo-kefalinowy,
 • Stężenie fibrynogenu,
 • Stężenie mocznika w surowicy,
 • Stężenie kreatyniny w surowicy,
 • Stężenie kreatyniny w moczu + klirens,
 • Stężenie sodu w surowicy,
 • Stężenie sodu w moczu,
 • Stężenie potasu w surowicy,
 • Stężenie potasu w moczu,
 • Stężenie wapnia całkowitego w surowicy,
 • Stężenie wapnia całkowitego w moczu,
 • Stężenie białka CPR w surowicy,
 • Rozdział elektroforetyczny białek,
 • Stężenie żelaza w surowicy,
 • Stężenie transferyny w surowicy,
 • Stężenie TSH w surowicy,
 • Aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy,
 • miano antystreptolizyn (ASO),
 • czynnik reumatoidalny
 • stężenie albumin w surowicy,
 • próba na obecności porfiryn w moczu,
 • badanie wapnia i magnezu w dobowej zbiórce moczu,
 • wykrywanie glukozy i ciał ketonowych w moczu,
 • ilościowe oznaczanie białka w moczu,
 • ilościowe oznaczanie glukozy w moczu,
 • ilościowe oznaczanie składników morfotycznych w moczu (liczba Addisa),
 • stężenie kwasu moczowego w moczu,
 • krew utajona w kale,
 • pasożyty w kale,
 • badanie ogólne kału,
 • poziom fosforu nieorganicznego,
 • stężenie chlorków,
 • krzywa obciążenia glukozą,
 • aktywność amylazy w surowicy i w moczu,
 • wymazy z nosa, gardła, uszu, skóry, rany i oczu,
 • posiewy plwociny, moczu, kału, płynów z jam ciała,
 • cytologia

Bezpłatne są również badania: WR i diagnostyka HIV.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net