Zawieszenie adopcji ze względu na dochody

Zawieszenie adopcji ze względu na dochody

Chcemy adoptować dziecko, ale w trakcie procedury adopcyjnej, przy spotkaniach z psycholog dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy zawieszeni ze względu na: umowy na czas określony i zbyt niski dochód. Jako argument usłyszeliśmy, że skoro chcemy dziecko poniżej roku, to jedno z nas będzię musiałło zrezygnować z pracy.

Kwestia dochodów jest ważną sprawą w całej procedurze adopcyjnej ze względu na dobro dziecka i zapewnienie mu odpowiednich warunków rozwoju. Jednakże żadne dokumenty prawne dotyczące adopcji, nie wskazują wymaganej wysokości dochodów rodzin, czy sposobów zatrudnienia. Każdy ośrodek adopcyjny posiada własne, samodzielnie wypracowane wymagania w tej kwestii. Jeśli chcą Państwo starać się o adopcję w tym ośrodku, o którym Pani pisze, konieczne będzie poznanie ich wymagań w tej kwestii i zastosowanie się do nich. Mogą Państwo również zasięgnąć informacji jak ta sprawa jest rozpatrywana w innych ośrodkach adopcyjnych. Co do konieczności rezygnacji jednego z małżonków z pracy, aby opiekować się przyjętym poniżej roku dzieckiem - jeśli będą już Państwo rodziną adopcyjną, to sami będziecie decydować o tym jak i kto będzie zajmował się dzieckiem, zależy to wyłącznie od Państwa decyzji. Myślę, że informacja ta wynika z troski o dziecko ze strony pracowników ośrodka adopcyjnego, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, aby wychowaniem dziecka zajęli się jego rodzice, a nie dziadkowie, opiekunka czy żłobek - tak aby dziecko miało możliwość nawiązania więzi z rodzicami.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net