Formy treningowe

Formy treningowe

Formy przeprowadzenia treningu związane są ściśle z metodami realizującymi trening.

Można zatem powiedzieć, że różne metody możemy realizować w danej formie za pomocą różnych środków.

Tak więc w treningach ukierunkowanych na rozwój poszczególnych zdolności motorycznych stosowane są takie formy organizacji treningu jak:

- forma STACYJNA

- forma OBWODOWA

Warto tu także wspomnieć o takim założeniu, iż formy organizacji wpływają na intensyfikację danego treningu.

1. FORMA STACYJNA

a) w aspekcie motorycznym przypisana jest sile

b) obejmuje od 6 do 12 stanowisk

c) w aspekcie metodycznym przypisana jest nauce określonych czynności ruchowych

d) bazuje na dwóch wariantach

- szybkościowo-siłowym lub siłowo-szybkościowym (czas pracy/czas wypoczynku 1/4)

- wytrzymałościowo-siłowym lub siłowo-wytrzymałościowym (czas pracy/czas wypoczynku 4/1)

e) każde z ćwiczeń ma charakter siłowy - ćwiczenia wykonuje się na grupy antagonistyczne

f) obejmuje od 2 do 6 obwodów stacyjnych w ramach jednych zajęć

- w wariancie szybkościowo-siłowym lub siłowo-wytrzymałościowym przerwy między obwodami wahają się od 2 do 4 minut

- w wariancie wytrzymałościowo-siłowym lub siłowo-wytrzymałościowym przerwy między obwodami nie przekraczają 2 minut

2. FORMA OBWODOWA

a) w aspekcie motorycznym jest przypisana wytrzymałości

b) w aspekcie metodycznym przypisana jest doskonaleniu określonych czynności ruchowych

c) obejmuje od 6 do 12 stanowisk pracy w tym:

- przynajmniej 2 ćwiczenia o charakterze siłowym

- 2 ćwiczenia o charakterze skocznościowym

- 2 ćwiczenia o charakterze zwinnościowym

- 2 ćwiczenia o charakterze kompleksowym łączącym elementy siłowe ze zwinnościowymi-skocznościowymi

- 2 ćwiczenia o charakterze ukierunkowanym na daną dyscyplinę sportową

d) w formie obwodowej nie ma przerw wypoczynkowych między ćwiczeniami - jedyne przerwy jakie występują to przerwy na zmianę stanowiska pracy

e) każde z ćwiczeń wykonuje się z intensywnością średnia i poniżej średniej

f) obejmuje od 2 do 6 obwodów w ramach jednych zajęć - przerwy między obwodami nie przekraczają 2 minut.

Twórcą form treningowych był Kuźniecow.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net